1 – De site publiceren

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website http://planetsun-zellik.be op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar van de site: afram toko – Contact: tokoafram@gmail.com +32 486 51 25 14 – Adres: Brusselsesteenweg 473, 1731 Zellik.

Bedrijfsidentificatie: sprl afram toko met een maatschappelijk kapitaal van € – SIREN: – RCS of RM: – Postadres: Brusselsesteenweg 473, 1731 Zellik – [Opmerking: voeg hier de hyperlink toe naar de pagina van uw algemene verkoopsvoorwaarden indien u er één heeft].

Directeur van de publicatie: S.STORIES .DESIGN – Contact: s.stories.design@gmail.com.

Gastheer: OVH SAS – 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Telefoon: 1007

Functionaris voor gegevensbescherming: Toko Afram – tokoafram@gmail.com

Andere medewerkers :
2 – Intellectuele eigendom en namaak.

afram toko is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van afram toko.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.
3 – Beperkingen van de verantwoordelijkheid.

afram toko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website http://planetsun-zellik.be.

afram toko wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de informatie en de inhoud die aanwezig zijn op http://planetsun-zellik.be.

afram toko verbindt zich ertoe de site http://planetsun-zellik.be zo goed mogelijk te beveiligen; zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien ongewenste gegevens zonder haar medeweten op haar site worden ingevoerd en geïnstalleerd.

Interactieve zones (contact of commentaar) zijn beschikbaar voor de gebruikers. afram toko behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die in deze zone is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

In voorkomend geval behoudt afram toko zich ook het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto’s, enz.).
4 – CNIL en beheer van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de gebruiker van de website http://planetsun-zellik.be recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Toko Afram – tokoafram@gmail.com.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger…), leest u onze http://planetsun-zellik.be/politique-confidentialite. [Opmerking: voeg hier de hyperlink naar uw privacybeleid toe].
5 – Hyperlinks en cookies

De website http://planetsun-zellik.be bevat hyperlinks naar andere sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere sites naar http://planetsun-zellik.be worden gelegd.

Het surfen op de http://planetsun-zellik.be website kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.

Een « cookie » is een klein bestand dat informatie over het surfen van een gebruiker op een site opslaat. Met de aldus verkregen gegevens kunnen bijvoorbeeld metingen van de frequentie worden verricht.

U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal 2 maanden bewaard.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar onze http://planetsun-zellik.be/politique-confidentialite. [Opmerking: voeg hier de hyperlink naar uw privacybeleid of naar uw cookiebeleid toe als u er een hebt (dit is het geval als u Complianz gebruikt)].

6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website http://planetsun-zellik.be is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd.